Garantie

Met De aanschaf van een SandeX verzekerd u zich van vele kilometers ontspannen en onbezorgd fietsplezier. Al sinds de eerste fiets die Sandex produceerde, staan comfort en veiligheid voorop. U kunt er zeker van zijn dat uw fiets met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is ontworpen en geproduceerd. Daarbij is uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen. Sandex biedt u dan ook een langdurige garantie. Om optimaal van uw nieuwe fiets te kunnen blijven genieten, is het aan te bevelen deze goed te onderhouden en regelmatig te laten controleren door uw Sandex-specialist.

Denk je van nou ik zou naast de standaard uitgebreide garantie die hieronder beschreven staat mijn fiets wel volledig voor 5 jaar willen laten garanderen. Dan kunt u bij de opties de optie 5 jaar volledige garantie kiezen. Dan heeft u 5 jaar volledige garantie op de gehele fiets incl de accu en lader. De garantie op de accu geld uiteraard op de werking en op een gegarandeerde rest capaciteit van 65% van de oorspronkelijke capaciteit tot en met het 5 jaar. Een test rapport kan tussentijds altijd worden opgevraagd bij een service beurt.1. GARANTIEVOORWAARDEN
Sandex geeft garantie tegen eventuele constructie-, materiaal- en/of lakfouten aan uw Sandex fiets op basis van de volgende voorwaarden.

1.1. TERMIJNEN
• De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van de fiets.

• Gedurende de geldende garantieperiode(s) zullen alle onderdelen, waarvan is vastgesteld door Sandex dat er sprake is van een materiaal- en constructiefout, naar keuze van Sandex worden gerepareerd, dan wel worden vervangen.

• Sandex geeft 5 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten op het frame en de vaste voorvork.

• Op verende voorvorken geldt een garantieperiode van 2 jaar op materiaal- en constructiefouten.

• Sandex geeft 5 jaar garantie op het lakwerk van frame en voorvork tegen roestvorming van binnenuit. Op lakschade voortkomend uit montage van accessoires b.v.b tassen geeft Sandex geen garantie.

• Sandex geeft 2 jaar garantie op chroomdelen en overige lakdelen tegen roestvorming. Sandex geeft 2 jaar garantie op onderdelen tegen materiaal en constructiefouten.

• Onderdelen vervangen in de garantieperiode vallen onder de standaard garantietermijn van de fiets.

1.2. OVERDRAAGBAAR
Garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.2. GARANTIE

2.1. ACCU, LADER, MOTOR&DISPLAY VAN DE ELEKTRISCHE FIETS
Sandex geeft twee jaar garantie op de accu,lader,motor en display. De capaciteit van de accu zal afnemen na rato van het aantal laadcycli en leeftijd. Deze afname van capaciteit valt niet onder garantie. Bezoek altijd uw Sandex-dealer bij problemen met de accu. Aan het einde van de levensduur van de accu moet deze retour worden gestuurd via uw Sandex-dealer. Deze zal zorgdragen voor een correcte recycling procedure of revisie. Op de werking van de motor en display geld een garantie termijn van 2 jaar. Op breuken in de bevestiging van het display en bediening geld een garantie perioden van 12 maanden. Op lakschade aan de center motor door steenslag of corrosie door zout is geen garantie van toepassing.

2.2. UITSLUITINGEN
Bovenstaande garantievoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer,

• De veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen niet in acht zijn genomen.

• Er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, dan wel van verkeerde afstelling van onder andere banden, ketting, remmen, kabels, tandwielen en/of derailleur set.

• De fiets niet regulier onderhouden en gerepareerd is door een erkende Sandex-specialist.

• Er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat, zoals het gebruik van niet-erkende Sandex onderdelen en/of accessoires.

2.3. AANSPRAKELIJKHEID
Een door Sandex gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Sandex in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. Iedere aansprakelijkheid van Sandex voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Sandex is beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden is bepaald, tenzij uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling anders voortvloeit.

To Top